Raport bieżący Nr 48/2004

21 Сентября 2004
Zmiana warunków znaczącej umowy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie informuje, że w dniu 20 września 2004 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej nr 202-1141/1/I/17/ 2002 z dnia 29.03.2002 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie.

Istotne zmiany dokonane w treści umowy:

-  limit kredytowy został obniżony z kwoty 15 mln PLN do kwoty 10 mln PLN

- wycofane zostało zabezpieczenie w postaci bonów skarbowych o wartości nie mniejszej niż 5 mln PLN

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych FFiL ŚNIEŻKA S.A.