* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 47/2004

8 Сентября 2004
Znaczne pakiety akcji Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie informuje, że w dniu 7 września 2004 roku otrzymał zawiadomienie od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów FFiL ŚNIEŻKA S.A.

W wyniku nabycia akcji w dniu 7 września 2004 roku fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 817 560 sztuk akcji FFiL ŚNIEŻKA S.A. co stanowi 5,76 % kapitału zakładowego spółki i daje łącznie 817 560 głosów na walnym zgromadzeniu FFiL ŚNIEŻKA S.A., co stanowi 5,05 % ogólnej liczby głosów.