Raport bieżący Nr 46/2004

7 Сентября 2004
Przychody ze sprzedaży w sierpniu Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

1)                  Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w sierpniu 2004 roku wyniosły 36 762 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do sierpnia 2003 roku 106 %. W układzie narastającym za 8 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży wyniosła 114 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2)                  Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w sierpniu 2004 roku wyniosły 43 793 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do sierpnia 2003 roku 120 %. W układzie narastającym za 8 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosła 124 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3)            Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz należnych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.