Raport bieżący Nr 45/2004

30 Августа 2004
Powołanie osoby zarządzającej Raport bieżący Nr 45/2004     

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że:

W dniu 27 sierpnia 2004 roku Rada Nadzorcza FFiL ŚNIEŻKA S.A. powołała Pana Janusza Kęska do pełnienia funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Handlowych z dniem 1 września 2004 roku.

Pan Janusz Kęsęk, lat 44.

Pełni w Spółce funkcję Dyrektora ds. Handlowych.

Posiada wykształcenie wyższe techniczne (mgr inżynier hutnik),ukończył studia na Wydziale Mechanizacji i Automatyzacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe (temat: Nowoczesne powłoki ochronne) w Instytucie Mechaniki Przemysłowej w Warszawie. Ponadto Pan Janusz Kęsek brał udział w kursach i szkoleniach z tematyki nowoczesnych metod sprzedaży, marketingu i controllingu.

Przebieg pracy zawodowej:

1984-86 Zakłady Magnezytowe Ropczyce jako mistrz produkcji

1986-95 Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych w Dębicy jako technolog i kierownik wydziału

1995-98 Fabryka Farb i Lakierów „Chemal” sc. w Brzeźnicy jako specjalista ds. marketingu a następnie Dyrektor ds. Marketingu

1998-2001 w Spółce jako Dyrektor ds. Marketingu, Prokurent

2001-2002 w Polskiej Chemii Budowlanej „Śnieżka” Sp. z o.o. w Brzeźnicy jako Prezes Zarządu

od 2002 roku w Spółce jako Dyrektor ds. Handlowych oraz Prokurent

Według złożonego oświadczenia Pan Janusz Kęsek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Janusz Kęsek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.