Raport bieżący Nr 43/2004

26 Августа 2004
Udzielenie i odwołanie prokury Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2004 roku Pan Ryszard Buch został odwołany z funkcji prokurenta. Jednocześnie w tym dniu powołano do pełnienia funkcji prokurenta Pana Edwina Michno i Panią Walentynę Ochab.

Pan Edwin Michno lat 70

Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji

Pełni funkcję prokurenta od dnia 25 sierpnia 2004 roku.

Posiada wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż. mechanik),ukończone studia na Politechnice Rzeszowskiej Wydział Technologii Budowy Maszyn.

Kursy i szkolenia

Studium Pedagogiczne z uprawnieniami nauki w szkołach średnich technicznych

Szkolenia: „Komunikacja jako narzędzie współdziałania w nowoczesnej organizacji”

i „Zarządzanie ludźmi”.

Przebieg pracy zawodowej

1952-72 WSK PZL Rzeszów kolejno na stanowiskach

Mistrz produkcji narzędziowej

Starszy mistrz wydziału prototypów

Kierownik wydziału produkcyjnego

Dyrektor Techniczny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

Szef Gospodarki Narzędziowej Przedsiębiorstwa

Główny Inżynier Zakładu

Dyrektor Techniczny Przedsiębiorstwa

1994-98 Zespół Szkół Technicznych – nauczyciel

1998 do chwili obecnej Śnieżka S.A.

Rewident Zakładowy

Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

Wg złożonego oświadczenia Pan Edwin Michno nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej jak również osobowej. Nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Edwin Michno nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o KRS

Pani Walentyna Ochab  Lat 35

Obecnie pełni w Spółce funkcję Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą.

Pełni funkcję prokurenta od dnia 25 sierpnia 2004 roku.

Pani Walentyna Ochab posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne ( mgr ekonomii ) , ukończyła studia na Wydziale  Ekonomicznym  Lwowskiego Instytutu Handlowo – Ekonomicznego ( kierunek :  ekonomika i zarządzanie w handlu ) 

Przebieg pracy zawodowej:

1993-1995 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Dębicy

1995-1998 Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A. , jako specjalista ds. marketingu

od 1998 r. do chwili obecnej w  Spółce jako Specjalista ds. marketingu,  Kierownik ds. Eksportu  , a następnie Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą 

Według złożonego oświadczenia Pani Walentyna Ochab nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki , nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki  kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Walentyna Ochab nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.