Raport bieżący Nr 41/2004

5 Августа 2004
Przychody ze sprzedaży w lipcu 2004 Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:1) Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w lipcu 2004 roku wyniosły 39 006 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do lipca 2003 roku 110 %. W układzie narastającym za 7 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży wyniosła 116 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.2) Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w lipcu 2004 roku wyniosły 45 411 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do lipca 2003 roku 119 %. W układzie narastającym za 7 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosła 126 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.3) Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz przyznanych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.