* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 40/2004

22 Июля 2004
Termin przekazania raportu okresowego Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lipca 2004 roku zostanie dodatkowo opublikowany jednostkowy raport kwartalny za drugi kwartał 2004 r. Jest to jednorazowe odstępstwo od dotychczasowej praktyki przekazywania raportów kwartalnych skonsolidowanych, rozszerzonych zawierających sprawozdanie jednostkowe spółki. Powyższa zmiana ma na celu zapewnienie równości dostępu inwestorów do informacji.

Termin przekazania skonsolidowanego, rozszerzonego raportu kwartalnego pozostaje bez zmian tj. 16 sierpnia 2004 roku.