Raport bieżący Nr 4/2006

30 Января 2006
Terminy publikacji raportów okresowych Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2006 roku:

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: -         za IV kwartał 2005 r. – 28 luty 2006 r.

-         za I kwartał 2006 r. – 15 maja 2006 r.

-         za II kwartał 2006 r. – 11 sierpnia 2006 r.

-          za III kwartał 2006 r. – 14 listopada 2006 r.

Raport półroczny za I półrocze 2006 r. – 29 września 2006 r. Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2006 r. – 27 października 2006 r. Raport roczny za 2005 r. – 1 marca 2006 r. Raport roczny skonsolidowany za 2005 r. – 28 kwietnia 2006 r