Raport Bieżący Nr 4/ 2004

30 Января 2004
Terminy raportów okresowych Raport Bieżący Nr 4/ 2004

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości w trybie § 67 i § 69 Rozporządzenia RM z dnia 16 października 2001 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, że zostały ustalone następujące daty przekazywania raportów w 2004 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QS): - za IV kwartał 2003 r. – 1 marca 2004 r.- za I kwartał 2004 r. – 17 maja 2004 r.- za II kwartał 2004 r. – 16 sierpnia 2004 r.- za III kwartał 2004 r. – 15 listopada 2004 r. 2. Raport półroczny (SA-P) za I półrocze 2004 r. – 30 września 2004 r.3. Raport półroczny skonsolidowany (SA-PS) za I półrocze 2004 r. – 2 listopada 2004 r.4. Raport roczny (SA-R) za 2003 r. – 4 maja 2004 r.5. Raport roczny skonsolidowany (SA-RS) za 2003 r. –6 maja 2004 r