Raport bieżący Nr 39/2004

21 Июля 2004
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Raport bieżący Nr 39/2004

 

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2004 roku podjął wiadomość o zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia i zmiany struktury kapitału spółki Białorusko-Polska Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino koło Mińska.

Rejestracja została dokonana w dniu 19 lipca 2004 roku, kapitał zakładowy po rejestracji zmiany wynosi 124 500 USD co według kursu średniego NBP z tego dnia wynosi 442 771,80 PLN. Z tej sumy FFiL "Śnieżka" S. A. wniosła kwotę 20 400 USD gotówką, natomiast 43 095 USD zostanie wniesiona w postaci wkładów niepieniężnych. Łączne udziały FFiL "Śnieżka" S. A. wynoszą obecnie 51% w kapitale zakładowym Białorusko-Polskiej Śnieżki Sp. z o.o., pozostałe 49% posiadają partnerzy białoruscy. Ustawodawca Białoruski dopuszcza możliwość wniesienia wkładów niepieniężnych do dnia 1 marca 2005 roku, w związku z tym na dzień dzisiejszy wartość ewidencyjna aktywów planowana do wniesienia w formie wkładów niepieniężnych wynosi łącznie 43 095 USD. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów wynosi 100, z czego FFiL "Śnieżka" S. A. posiada 51 głosów.