Raport bieżący Nr 38/2004

7 Июля 2004
Przychody ze sprzedaży w czerwcu 2004 Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

1)                  Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w czerwcu 2004 roku wyniosły 30 846 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do czerwca 2003 roku 105 %. W układzie narastającym za 6 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży wyniosła 118 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2)                  Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w czerwcu 2004 roku wyniosły 36 439 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do czerwca 2003 roku 118 %. W układzie narastającym za 6 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosła 131 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3)            Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz przyznanych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF.