* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 37/2004

28 Июня 2004
Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 21 czerwca 2004 roku:        Liczba głosów:Jerzy Pater   625000 Kazimierz Mikrut  625000 Stanisław Cymbor  625000 Stanisław Mikrut  1 218 800 Piotr Mikrut  593700 PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o.  2 375 000 PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o.  2 375 000 K. Mikrut Sp. z o.o.   2 375 000 Rafał Mikrut  593700 PPHU 2M Sp. z o.o.  593800 

Kazimierz Mikrut posiada akcje Emitenta pośrednio poprzez spółkę zależną „K.Mikrut” Sp. z o.o.Jerzy Pater posiada akcje Emitenta pośrednio poprzez spółkę zależną „PPHU Elżbieta i Jerzy Pater”  Sp. z o.o.Stanisław Cymbor posiada akcje Emitenta pośrednio poprzez spółkę zależną „PPHU Iwona i Stanisław Cymbor” Sp. z o.o. Stanisław Mikrut, Piotr Mikrut i Rafał Mikrut posiadają akcje Emitenta pośrednio poprzez spółkę PPHU 2M Sp. z o.o.