Raport bieżący Nr 36/2004

22 Июня 2004
Powołanie osób nadzorujących Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że decyzją ZWZA w dniu 21 czerwca 2004 roku w skład Rady Nadzorczej FFiL ŚNIEŻKA S.A. zostali powołani Panowie: Zbigniew Łapiński i Jakub Bentke.

Pan Zbigniew Łapiński, lat 37 powołany od dnia 21 czerwca 2004 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wykształcenie wyższe 1987-89, 1991-94 Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego

Doświadczenie zawodowe2001 -2004 NETIA SAII 2003 - III 2004 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Odpowiedzialność za: Finanse, Administracje, Dział Zakupów, Bezpieczeństwo  (ponad 130 osób):IX 2001 - II 2003 Deputy CFO Odpowiedzialność za Departamenty Skarbu, Księgowości, Podatków i Relacji Inwestorskich 1997 - 2001 DEUTSCHE BANKXII 1998 - VII 2001 VP, Analityk Giełdowy  Odpowiedzialność za sektor telekomunikacyjny i grupy holdingowe notowane na giełdach krajów Europy Środkowo - WschodniejIII 1997 - XI 1998 Analityk Giełdowy Odpowiedzialność za spółki przemysłowe i grupy holdingowe notowane na Warszawskiej Giełdzie

Pan Jakup Bentke, lat 37, powołany od dnia 21 czerwca 2004 roku do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wykształcenie wyższe Politechnika Warszawska  - magister inżynier, - Inżynieria Lądowa 1991   MBA - University of Minnesota , SGH 1998

Posiadane licencje:Licencja Doradcy w Zakresie Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi, nr 12, rok wydania 1994,zdany drugi egzamin CFA 2003

Doświadczenie zawodowe:Od 2000 Grupa PZU:·dyrektor ds portfeli akcyjnych OFE PZU "Złota Jesień"·zarządzający portfelem akcji PZU S.A.· lider projektu wydzielenia zarządzania inwestycjami grupy do spółki PZU Asset Management.·wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NFI Progress S.A. z ramienia PZU S.A. (od czerwca 2001 do kwietnia 2002)

2002- 2004 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Kęty

1996-00 Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. i  PKO/Credit Suisse TFI.  Zarządzający Portfelem/Analityk·prace w grupie przygotowującej wniosek do KPW o wydanie zezwolenia na działalność towarzystwa funduszy powierniczych,·analizy spółek publicznych,·zarządzanie portfelami PKO/CS TFI·raporty w zakresie danych makro-ekonomicznych, ·analizy sektorowe, ·współpraca z Credit Suisse Asset Management London