Raport bieżący Nr 32/2004

8 Июня 2004
Przychody ze sprzedaży w maju Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

1)                  Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S. A. w maju 2004 roku wyniosły 39 207 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do maja 2003 roku 116 %. W układzie narastającym za 5 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży wyniosła 122% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2)                  Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w maju 2004 roku wyniosły 43 952 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do maja 2003 roku 125 %. W układzie narastającym za 5 m-cy 2004 roku dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosła 134% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3)            Przychody są wykazywane w wartości godziwej należnej uwzględniającej kwoty rabatów handlowych oraz przyznanych premii pieniężnych. Powyższe dane są prezentowane według wymogów MSSF po raz pierwszy.