* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 3/2005

31 Января 2005
Terminy publikacji raportów okresowych Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2005 roku:

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr): -         za IV kwartał 2004 r. – 1 marca 2005 r.

-         za I kwartał 2005 r. – 16 maja 2005 r.

-         za II kwartał 2005 r. – 16 sierpnia 2005 r.

-          za III kwartał 2005 r. – 14 listopada 2005 r.

Raport półroczny (SA-P) za I półrocze 2005 r. – 30 września 2005 r. Raport półroczny skonsolidowany (SA-PS) za I półrocze 2005 r. – 28 października 2005 r. Raport roczny (SA-R) za 2004 r. – 5 maja 2005 r. Raport roczny skonsolidowany (SA-RS) za 2004 r. – 12 maja 2005 r