Raport bieżący Nr 28/2004

17 Мая 2004
Wyniki spółki zależnej Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości:

W nawiązaniu do skonsolidowanych wyników kwartalnych opublikowanych w dniu 17 maja 2004 roku oraz konieczności zapewnienia równego dostępu do wiadomości informujemy, że przychody spółki Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.  w pierwszym kwartale 2004 roku wyniosły 8 289 tys PLN, natomiast zysk netto wyniósł 1 634 tys PLN.

Śnieżka Ukraina Sp z o.o. jest podmiotem zależnym FFiL ŚNIEŻKA S.A.