Raport bieżący Nr 26/2004

10 Мая 2004
Przychody ze sprzedaży w kwietniu Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

1)                  Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S. A. w kwietniu 2004 roku wyniosły 35 369 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do kwietnia 2003 roku 118 %. W układzie narastającym za 4 m-ce 2004 roku przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. wyniosły 95 951 tys. zł co daje dynamikę sprzedaży 128% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2)                  Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w kwietniu 2004 roku wyniosły 39 656 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do kwietnia 2003 roku 127 %. W układzie narastającym za 4 m-ce 2004 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosły              111 264 tys. zł co daje dynamikę sprzedaży 141% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3) Dane powyższe są podane w wartości netto po odjęciu rabatów pieniężnych.