* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 25/2004

8 Мая 2004
Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

W dniu 7 maja 2004 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dotychczasowy przewodniczący Pan Stanisław Mikrut zrezygnował z pełnienia tej funkcji, pozostając nadal członkiem Rady. Jako nowego przewodniczącego Rada wybrała Pana Jerzego Patera, dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rady. Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.