Raport bieżący Nr 24/2005

28 Июня 2005
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Śnieżka S.A. w dniu 21 czerwca 2005 roku:

                        Liczba głosów

Jerzy Pater   625 000

Stanisław Cymbor    625 000

Stanisław Mikrut    1 218 800

Kazimierz Mikrut      625 000

Piotr Mikrut             593 700

PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. 2 375 000

PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o.  2 375 000

Eko-Świat Sp. z o.o.   2 375 000

PPHU 2M Sp. z o.o.  593 800

Rafał Mikrut   593 700