Raport bieżący Nr 24/2004

4 Мая 2004
Korekta raportu spółki SA-R 2003 r. Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

W raporcie rocznym Śnieżka S.A. przesłanym do publicznej wiadomości w dniu 4 maja 2004 roku wystąpiły pomyłki:

W piśmie prezesa Zarządu jest:

Podczas uroczystości, która odbyła się 6 stycznia 2004r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miałem zaszczyt odebrać.....

winno być:

Podczas uroczystości, która odbyła się 6 stycznia 2004r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka odebrała.....

jest:

Prezes Zarządu Kazimierz Mikrut

winno być:

Prezes Zarządu Piotr Mikrut

W raporcie audytora z badania sprawozdania finansowego jest:

Udział % w kapitale zakładowym Farbud Sp z o.o.  40%

winno być:

Udział % w kapitale zakładowym Farbud Sp z o.o.  81%