Raport bieżący Nr 23/2005

22 Июня 2005
Powołanie osób nadzorujących Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2005 roku w skład Rady Nadzorczej czwartej kadencji zostały powołane następujące osoby:

Pan Jerzy Pater, Pan Stanisław Cymbor, Pan Stanisław Mikrut, Pan Stanisław Wiatr, Pani Marta Mikrut-Grobelny, Pan Jakub Bentke, Pan Zbigniew Łapiński.

Wszystkie powołane osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, a informacje o ich kwalifikacjach i opis przebiegu pracy zawodowej zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym oraz w raporcie bieżącym nr 36/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.