* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 21/2004

30 Апреля 2004
Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2003 Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

W dniu 30 kwietnia 2004 roku podjęto uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2003, w której Zarząd proponuje wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,35 PLN na jedną akcję. Ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.