Raport bieżący Nr 20/2005

17 Июня 2005
Terminy wypłaty dywidendy Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w wyniku uzgodnień dokonanych pomiędzy emitentem, Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych zostały ustalone następujące terminy związane z wypłatą dywidendy  dla akcjonariuszy:

7 lipca 2005 roku – dzień ustalenia prawa do dywidendy

1 września 2005 roku – dzień wypłaty dywidendy.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 roku.