Raport bieżący Nr 20/2004

29 Апреля 2004
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:Ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu rocznego z dnia 6 maj 2004 roku na dzień 12 maj 2004 roku.