* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 19/2004

7 Апреля 2004
Sprzedaż grupy kapitałowej w marcu Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:1) Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ŚNIEŻKA S. A. w marcu 2004 roku wyniosły 35 042 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do marca 2003 roku 155 %. 2) W układzie narastającym za 3 m-ce 2004 roku przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły 71 503 tys. zł co daje dynamikę sprzedaży 147% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.3) Dane powyższe są podane w wartości netto po odjęciu rabatów pieniężnych.