* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 18/2004

2 Апреля 2004
Sprzedaż jednostkowa za marzec 2004 Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości, że:

1) Przychody ze sprzedaży FFiL "Śnieżka" S. A. w marcu 2004 roku wyniosły 29,1 mln. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do marca 2003 roku 137 %.

2) Dynamika przychodów ze sprzedaży FFiL "Śnieżka" S. A.  w układzie narastającym za 3 m-ce 2004 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wyniosła 135 %.

3) Dane powyższe są podane w wartości netto po odjęciu rabatów pieniężnych.