Raport bieżący Nr 16/2004

30 Марта 2004
Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

W dniu 30 marca 2004 roku Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S. A. odwołała Pana Kazimierza Mikruta z funkcji Prezesa Zarządu.

Jednocześnie w dniu 30 marca 2004 r. Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S. A. powołała z dniem 31 marca 2004 roku Pana Piotra Mikruta do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki.

Pan Piotr Mikrut, lat 33 posiada wykształcenie wyższe. Kwalifikacje: dyplom Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, tytuł magistra inżyniera.Przebieg pracy zawodowej: 1995-96 Chemal s.c. na stanowisku specjalisty d.s marketingu oraz kierownika d.s marketingu1997-2004 udziałowiec i Prezes Zarządu PPHU 2M Sp. z o.o.Pan Piotr Mikrut nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.  Pan Piotr Mikrut nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.