Raport bieżący Nr 15/2005

24 Мая 2005
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2005 roku Rada Nadzorcza FFiL ŚNIEŻKA S.A. działając w oparciu o § 14 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Poznań do przeprowadzenia badania:

·       Sprawozdania finansowego Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za I półrocze 2005 rok

·       Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za I półrocze 2005 roku

·       Sprawozdania finansowego Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za  2005 rok

·       Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za  2005 rok    

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Biuro w Katowicach, ul. Sokolska 8 posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 marca 1995 roku i została wpisana na listę Podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 238.

Emitent do tej pory nie korzystał z usług wybranego podmiotu.