Raport bieżący Nr 15/2004

30 Марта 2004
Podpisanie umowy pomiędzy akcjonariuszami Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

W dniu 29 marca 2004 roku została podpisana przez akcjonariuszy posiadających akcje serii D spółki Śnieżka S.A. umowa zabezpieczająca obrót tymi akcjami, będąca następstwem oświadczenia w/w akcjonariuszy z dnia 12.11.2003.