* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 14/2004

23 Марта 2004
WZU Spółki zależnej Zarząd FFIL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości, że:

W dniu 22 marca 2004 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Udziałowców spółki Polska Chemia Budowlana „Śnieżka” Sp. z o.o. na którym podjęto uchwałę o przekazaniu całego zysku netto w wysokości 769.549,20 złotych na dywidendę dla jedynego udziałowca, którym jest Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. Wypłata dywidendy zostanie dokonana do dnia 30 marca 2004 roku. Przychody ze sprzedaży PCHB Śnieżka Sp. z o.o. wyniosły w 2003 roku 1.196.817 zł.