Raport bieżący Nr 13/2006

24 Марта 2006
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że spośród akcjonariuszy obecnych na ZWZA Śnieżka S.A. w dniu 17 marca 2006 roku prawem do co najmniej 5% głosów dysponowali następujący akcjonariusze:

Liczba głosów z posiadanych akcji /  % udział w liczbie głosów na WZA /  % udział w ogólnej liczbie głosów

Jerzy Pater  625000 / 5,21% / 3,86%

Stanisław Cymbor   625000 / 5,21% / 3,86%

Stanisław Mikrut     1218800 / 10,16% / 7,52%

Kazimierz Mikrut    625000 / 5,21% / 3,86%

 

Eko-Świat

Sp. z o.o.  2375000 / 19,79% / 14,66% 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater  2375000 / 19,79% / 14,66%

PPHU Iwona

i Stanisław Cymbor 2375000 / 19,79% / 14,66%