Raport bieżący Nr 12/2005

13 Апреля 2005
Propozycja wypłaty dywidendy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2005 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2004, w której rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,42 PLN na jedną akcję. Ostateczną decyzję co do wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.