Raport bieżący Nr 12/2004

9 Марта 2004
Nie zarejestrowanie statutu POLIFARB KALISZ SA Zarząd FFiL Śnieżka S. A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości , że: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS odmówił ze względów formalnych wpisu w części rejestracji uchwały nr 2 NWZA z dnia 31 stycznia 2004 Polifarb Kalisz S.A. zmieniającej Statut tej Spółki. Tym samym rejestracja uchwały o podwyższeniu kapitału Polifarb Kalisz S.A. na mocy której FFiL ŚNIEŻKA S.A. stałaby się właścicielem ponad 50% kapitału w podwyższonym kapitale Polifarbu zostaje odroczona do czasu zwołania nowego NWZA Polifarbu Kalisz S.A. i usunięcia wadliwego zapisu w Statucie Spółki. NWZA Polfarbu Kalisz S.A. odbędzie się w najbliższym możliwym terminie.