Raport bieżący Nr 11/2004

8 Марта 2004
Zamiar wniesienia aktywów Zarząd FFiL Śnieżka SA  podjął w dniu 8 marca 2004 roku decyzję o zamiarze wniesienia aportem aktywów w kwocie 183.000 złotych w celu podwyższenia kapitału "Białorusko-Polskiej Śnieżki" Sp z o.o. z siedzibą w Żodino koło Mińska na Białorusi. Przedmiotem działalności "Białorusko-Polskiej Śnieżki" Sp. z o.o. jest produkcja farb, lakierów emalii, rozpuszczalników, kleju, handel hurtowy i detaliczny oraz transport samochodowy. Podstawowa charakterystyka wnoszonych aktywów: ciągnik siodłowy MAN+Naczepa oraz Mercedes 1520. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych emitenta wynosi 183.000 złotych. Wartość aktywów, która zostanie ujawniona w księgach rachunkowych "Białorusko-Polskiej Śnieżki" Sp. z o.o. wyniesie również 183.000 złotych po przeliczeniu na białoruskie ruble  według kursu z dnia nabycia.