Raport bieżący Nr 10/2004

8 Марта 2004
Sprzedaż grupy kapitałowej w lutym Zarząd FFiL "Śnieżka" S. A. z siedzibą w Lubzinie podaje do publicznej wiadomości w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9 z dnia 2 marca 2004, że:1) Przychody za sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka S.A. w lutym 2004 roku wyniosły 20,5 mln złotych, co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do lutego 2003 roku 147,6%2) Dynamika przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka S.A.  w układzie narastającym za 2 m-ce 2004 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniosła140,9%3) Dane powyższe są podane w wartości netto po odjęciu upustów.