PROGNOZY ŚNIEŻKI

4 Апреля 2005
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarząd FFiL Śnieżka SA przedstawił oficjalną prognozę wyników na rok 2005. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2005 roku wyniosą powyżej 400 mln złotych (zgodnie z MSSF),zaś marża zysku operacyjnego wzrośnie do poziomu powyżej 10%. Odnosząc przedstawioną prognozę do wyników roku 2004, w którym skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wyniosły 358,2 mln zł (20% większe niż w roku poprzednim) oznacza to, że w roku bieżącym przychody Grupy wzrosną co najmniej o kilkanaście kolejnych procent. Wzrośnie również - o około 30% - zysk operacyjny Grupy (w roku ubiegłym przekroczył poziom 32 mln zł). Zapowiadane wyniki Śnieżka planuje uzyskać w oparciu o realizację strategii rozwoju Grupy. Wśród zamierzonych przedsięwzięć jest m.in. uruchomienie nowego wydziału farb olejnych, co znacznie wzmocni moce produkcyjne Spółki tych wyrobów. „Inwestycja ta pozwoli nam także usprawnić logistykę w zakresie realizacji zamówień naszych Klientów na wyroby rozpuszczalnikowe, zwłaszcza w okresie sezonu” – mówi Prezes Zarządu Piotr Mikrut. Spółka zamierza nadal zwiększać swoją aktywność na rynkach zagranicznych. Obecnie udział przychodów z eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wynosi 18,8%.  „To nieco mniej niż w roku 2003. „Ten nieznaczny spadek jest rezultatem przeniesienia części produkcji do zakładu na Ukrainie (Śnieżka Ukraina I w Jaworowie),który zaopatruje lokalny rynek” – mówi Piotr Mikrut. Na dniach ruszy produkcja w drugiej ukraińskiej fabryce Spółki w Wistowej, która będzie produkować wyroby rozpuszczalnikowe. Od jakiegoś czasu Spółka interesuje się także rynkiem kazachstańskim. Do tej pory Śnieżka jedynie eksportowała tam swoje wyroby, teraz poważnie rozważa ewentualność uruchomienia zakładu produkcyjnego, który mógłby produkować wyroby na potrzeby rynku kazachstańskiego, jak również zaopatrywać rynki krajów sąsiednich. Śnieżka planuje także zwiększyć swoją obecność w krajach Europy Zachodniej, gdzie prowadzi rozmowy handlowe. Aktualnie wyroby spółki sprzedawane są na rynku słowackim i niemieckim.   „Niedawno zadebiutowaliśmy w nowym dla nas segmencie rynku wyrobów Premium, co pozwoli nam dotrzeć do kolejnej grupy Klientów” – mówi Prezes Śnieżki. „Rozpoczęliśmy także szereg działań marketingowych, wśród których do najważniejszych należą prace nad „przebudową” architektury marki ŚNIEŻKA” – dodaje. „Ma to służyć usystematyzowaniu i uczynieniu bardziej czytelnym portfolio produktów Spółki”.