Nowe inwestycje Śnieżki

17 Ноября 2003
Producent Farb i Lakierów Śnieżka S.A. rozpoczyna budowę nowego zakładu produkcyjnego. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na koniec 2005 roku. Koszt budowy wyniesie ponad 20 milionów złotych. Producent Farb i Lakierów Śnieżka S.A. rozpoczyna budowę nowego zakładu produkcyjnego. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na koniec 2005 roku. Koszt budowy wyniesie ponad 20 milionów złotych.

Dnia 14 listopada w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A. oddział Brzeźnica odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję. Śnieżka wybuduje nowy budynek wydziału farb olejnych, halę magazynową wysokiego składowania, magazyn opakowań oraz wiążącą się z nimi bogatą infrastrukturę.

Oddan ie obiektów w stanie surowym planowane jest na koniec roku 2004, a wartość robót z tym związanych szacuje się na łączna kwotę ok. 11 mln zł netto. Urządzenie i wyposażenie technologiczne w/w obiektów, szacowane na ok. 9 mln zł netto, ma zostać zakończone z upływem 2005 roku.

Nowa inwestycja przewiduje zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, w tym system automatycznego sterowania produkcją oraz tzw. hermetyzację procesu technologicznego w celu zminimalizowania emisji do środowiska (absorpcja).

Inwestycje - będące rozbudową wydziału produkcyjnego oraz bazy magazynowej - mają na celu zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki poprzez uruchomienie nowych linii technologiczno-produkcyjnych dla nowo wdrażanych wyrobów, jak również zapewnienie ciągłości dostaw w tym segmencie rynku, w którym Śnieżka dynamicznie się rozwija i skutecznie konkuruje z głównymi producentami z branży.

Produkcja Śnieżki koncentruje się w trzech oddziałach: Brzeźnicy, Lubzinie oraz Pustkowie, przy czym każdy z oddziałów specjalizuje się w produkcji innej grupy wyrobów.

W Pustkowie produkuje się farby emulsyjne białe, bazy farb wodnych, jak również szpachle oraz tynki mozaikowe; w Lubzinie - farby emulsyjne kolorowe, zaś w oddziale w Brzeźnicy znajdują się: linia do produkcji wyrobów olejno-ftalowych, w tym oddzielna linia do produkcji emalii olejnej Supermal, linia do produkcji wyrobów nitro oraz poliuretanowych, a także niedawno uruchomiona nowoczesna linia technologiczna do wyrobów chemii gospodarczej.