GRUPA KAPITAŁOWA ŚNIEŻKI - WZROST SPRZEDAŻY TRWA

7 Апреля 2004
Grupa kapitałowa Śnieżka nadal notuje wysokie wskaźniki dynamiki dotyczące przychodów ze sprzedaży. W marcu 2004 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 35,04 mln zł i były o 55% wyższe w porównaniu do marca 2003 (22,54 mln zł). Tak dobre wyniki przyczyniły się też do bardzo dobrych kwartalnych wyników  sprzedażowych Grupy, które za pierwszy kwartał 2004 wyniosły 71,50 mln zł i były o 47% wyższe w porównaniu do I kwartału roku 2003 (48,56 mln zł).Bardzo dobre wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżki są przejawem realizacji strategii spółki. Poczynione wcześniej inwestycje w dystrybucję wyrobów, a także zaangażowanie w spółki zależne wciąż przynoszą efekty. Na wzrost sprzedaży Grupy w pierwszym kwartale 2004 roku duży wpływ miało powiększenie grupy kapitałowej w październiku 2003 roku o ŚNIEŻKĘ UKRAINA (51% udziałów),która jest największym i najszybciej rozwijającym się podmiotem zależnym w grupie kapitałowej, a także  powiększenie w lipcu 2003 roku o spółkę HADROKOR (50% udziałów) - producenta wyrobów antykorozyjnych.

"Jesteśmy przekonani, że wzrostowa tendencja wyników sprzedaży Śnieżki i Grupy zostanie utrzymana, choć niekoniecznie będzie się ona cechować tak dużą dynamiką. Niewątpliwie w naszym przypadku największy wpływ na wyniki sprzedaży miał zakup udziałów w spółkach HADROKOR oraz ŚNIEŻKA-UKRAINA I. Wydaje się jednak, że dużą rolę odgrywa tu także wejście Polski do Unii Europejskiej  i wiążąca się z tym podwyżka podatku VAT na materiały budowlane. Dodatkowych przyczyn należy upatrywać w obserwowanym od czwartego kwartału ubiegłego roku ożywieniu gospodarczym. W przypadku Śnieżki bardzo dobre wyniki to także po części zasługa wejścia na giełdę oraz wiążącej się z tym kampanii prasowej i telewizyjnej, które zwiększyły znajomość Firmy i jej oferty wśród potencjalnych klientów" - mówi Prezes Zarządu FFiL ŚNIEŻKA SA Piotr Mikrut.