GRUPA KAPITAŁOWA ŚNIEŻKA UZYSKAŁA PRAWIE

17 Августа 2004
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w I półroczu 2004 roku wyniosły 186,35 mln zł i były wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2003 o 28% (145,23 mln). Wyższy jest także skonsolidowany zysk netto, który wyniósł 11,89 mln zł w porównaniu do 10,03 mln w I półroczu 2003 roku (wzrost o 18%) Na wyniki Grupy największy wpływ miała ŚNIEŻKA SA, ale znaczną rolę odegrały także jej spółki zależne. W szczególności  bardzo dobre wyniki odnotowała Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. Ta coraz bardziej rozwojowa ukraińska spółka odnotowała w I półroczu 2004 roku przychody na poziomie 18,99 mln zł, a jej zysk netto wyniósł 3,60 mln zł.

"Systematyczny wzrost przychodów Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA oraz wzmacnianie pozycji Spółki na rynku są efektem działań inwestycyjnych ŚNIEŻKI. Duże znaczenie miała również prowadzona przez nas intensywna kampania marketingowa o zasięgu ogólnopolskim. Wyniki osiągnięte przez Grupę ŚNIEŻKA w I półroczu br. są potwierdzeniem realizowania przyjętej strategii rozwoju. Powinny one także w pełni usatysfakcjonować Akcjonariuszy FFiL ŚNIEŻKA SA, gdyż dają dobre rokowania na przyszłość" - powiedział Janusz Kęsek Dyrektor Handlowy FFiL ŚNIEŻKA SA.