DRUGA UKRAIŃSKA ŚNIEŻKA PODWYŻSZYŁA KAPITAŁ

6 Декабря 2004
W dniu 3.12.2004 podwyższony został kapitał zakładowy drugiej spółki zależnej FFiL ŚNIEŻKA SA na Ukrainie - Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Wistowej. Obecnie wynosi on 2 865 681,00 UAH, co stanowi równowartość 1 695 910 zł. Bez zmian pozostała struktura kapitału zakładowego, tak więc polski podmiot nadal posiada 58% udziałów. Śnieżka Sp.z o.o. z siedzibą w Wistowej będzie produkować wyroby rozpuszczalnikowe na potrzeby tamtejszego rynku. Uruchomienie produkcji planowane jest na początek drugiego kwartału 2005. Jest to drugi zakład produkcyjny ŚNIEŻKI na rynku ukraińskim. Pierwszą fabrykę Spółka uruchomiła w lipcu 2000 roku w specjalnej strefie ekonomicznej w Jaworowie (Śnieżka Ukraina I). Głównym profilem jej działalności jest produkcja wyrobów emulsyjnych.

Według danych Ukraińskiego Państwowego Urzędu Statystycznego produkcja wyrobów emulsyjnych na Ukrainie w 2003 roku wyniosła 36,3 tys. ton, z czego 15,45 tys. ton wyprodukowała spółka należąca do Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA, co oznacza 42,55% udziałów w całej produkcji tego rodzaju wyrobów na ukraińskim rynku. Łącznie z eksportem z polskiej Spółki, udział FFiL ŚNIEŻKA SA w ukraińskim rynku wyrobów emulsyjnych szacowany jest na 50%. Zużycie produktów emulsyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca rocznie na Ukrainie wynosi około 2,5l, w Polsce - 8l, a w Europie Zachodniej - 15l. Zarząd Spółki pozytywnie ocenia rynek ukraiński i perspektywy jego rozwoju. W ostatnich latach na Ukrainie obserwuje się stabilny wzrost wielkości produkcji we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. Dynamiczny wzrost  produkcji farb i lakierów na Ukrainie rozpoczął się w 2000 roku i został oparty na wprowadzaniu nowych technologii, modernizacji urządzeń produkcyjnych oraz systemie zapewnienia jakości  ISO 9001-2000. Produkcja na Ukrainie w 2003 roku, według danych Ukraińskiego Urzędu Statystycznego, wyniosła 181 tys. ton i był to wynik  o 8,46 % lepszy niż w 2002 roku.   W pierwszym półroczu  2004 roku wyprodukowano 101,5 tys. ton  farb i lakierów, co oznacza wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,62 %. Rozwój w branży farb i lakierów na Ukrainie przebiega zgodnie z tendencjami rozwoju branży w Europie Środkowej. Największą dynamikę produkcji odnotowano w grupie wyrobów emulsyjnych. Jak oceniono w artykule pt. "Rynek farb i lakierów na Ukrainie" opublikowanym dnia 26 lipca br. na łamach ukraińskiego  "Kuriera Chemicznego: branża farb i lakierów uważana jest na Ukrainie za najbardziej perspektywiczną w całym przemyśle chemicznym i nie zważając na obiektywne trudności ma  największe szanse na dynamiczny rozwój".