* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

DOBRE WYNIKI ŚNIEŻKI

5 Февраля 2004
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. odnotowała dobre wyniki finansowe w styczniu bieżącego roku. Przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA S.A. w styczniu 2004 roku wyniosły 13.960 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do stycznia 2003 roku 128%. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” w styczniu 2004 roku wyniosły 15.800 tys. zł., co daje dynamikę sprzedaży w stosunku do stycznia 2003 roku 133%. .