* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Akcje Śnieżki zarejestrowane

23 Декабря 2003
W dniu 23 grudnia 2003 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E i F, które były objęte przez inwestorów w ofercie publicznej. Spółka czyni wszelkie możliwe starania, aby jeszcze w 2003 roku akcje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i odbyło się pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nowy Kapitał zakładowy został ustalony w wysokości 14.200.000 zł. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu po zarejestrowaniu podwyższenia Kapitału Zakładowego wynosi 16.200.000 głosów. Nowi akcjonariusze będą posiadać w podwyższonym kapitale 29,6 % akcji oraz 25,9 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.