Akcje Śnieżki jeszcze w tym roku

22 Декабря 2003
W dniu 22 grudnia 2003 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokonano przydziału 2.100.000 szt. Praw do Akcji serii E Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. PDA Serii E tej Spółki otrzymali ci inwestorzy, dla których nie starczyło akcji serii F w o Wolumen zleceń kupna do zrealizowania znacznie przewyższał wolumen oferty i wynosił 5.867.371 szt. W 3.322 zleceniach kupna, nie zrealizowano (wielkość nadwyżki) 3.767.371 szt. PDA do serii E. Średnia stopa alokacji na przydział wyniosła więc 35,8 %.

Pierwsze notowania Praw do Akcji serii E i F, odbędzie się na wspólnej sesji GWP w dniu 29 grudnia 2003. Zarząd Śnieżki zrobi wszystko, co w jego mocy, aby jeszcze w tym roku kalendarzowym, na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowały Akcje tej Spółki a nie tylko PDA.