* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Acryl Putz start Продукт Года 2006

6 Ноября 2006
С радостью информируем, что наше изделие Acryl Putz start в Белоруссии было признано «Наилучшим строительным материалом 2006 года».

С радостью информируем, что наше изделие Acryl Putz start в Белоруссии было признано «Наилучшим строительным материалом 2006 года». Награда была признана Фирме «Снежка – БЕЛПОЛ (Śnieżka – BELPOL)» - обществу, зависимому А.О. ФКиЛ Снежка (FFiL Śnieżka),которое занимается производством шпаклевки для потребностей белорусского рынка. На основании оценок проведенных исследований комиссия конкурса признала шпаклевку Acryl Putz изделием, обладающим высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами.

Организатором Конкурса был «Научно Исследовательский Центр Строительных Материалов» при сотрудничестве с Организационным Комитетом Международных Строительных Торгов "BUDPRAGRES 2006" MINSK EXPO.