22 zł za akcje Śnieżki

9 Декабря 2003
5 grudnia 2003 roku, w oparciu o księgę popytu została ustalona cena emisyjna akcji serii F Producenta Farb I Lakierów firmy Śnieżka S.A. Wynosi ona 22 zł za 1 akcję. W ramach oferty publicznej i wtórnego publicznego obrotu, Śnieżka S.A. zaoferowała do sprzedaży 2.000.000 sztuk akcji serii F inwestorom instytucjonalnym, natomiast inwestorom indywidualnym w sumie 2.200.000 sztuk Akcji serii F i Praw do Akcji serii E. (w tym 100.000 szt. Akcji serii F oraz 2.100.000 szt. Praw do Akcji serii E). Cena zarówno akcji serii F jak i Praw do akcji serii E jest taka sama i wynosi  22 zł za 1 szt.

"Jesteśmy zadowoleni z ceny, która ukształtowała się na poziomie wyższym niż dolny próg ustalonych wcześniej przez nas widełek cenowych i jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów" - powiedział Witold Waśko – członek zarządu Śnieżka S.A.